Om meg

Kari justertHvem er jeg og hva er jeg opptatt av ?

Jeg er ei norsk kvinne og tidligere bistands-og FN arbeider med sterk interesse for å realisere jenters og kvinners rettigheter og bedre deres situasjon.

Jeg har over 30 års professjonell erfaring fra internasjonale organisasjoner innen langsiktig utviklingshjelp og nødhjelp, og 10 år fra norske frivillige organisasjoner-og offentlige institusjoner.

Jeg jobbet nesten 20 år i FN systemet (UNICEF, UNAIDS, UNDP, UNSG), har 10 års erfaring fra internasjonale private organisasjoner som Redd Barna, Amnesty International og Norsk Folkehjelp og også hatt en snartur innom NORAD.

Før jeg engasjerte meg i internasjonalt arbeid, jobbet jeg i forbruker-bevegelsen;  i Forbrukerrådet og ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) og noen år som lærer i ungdoms-og videregående skole. Arbeidet mitt har ført meg til mange land og kontinenter og jeg har tilsammen bodd mer enn 23 år i 9 forskjellige land på fem kontinenter.

Min spesialkompetanse er innen ledelse av innovasjon og endring, ernæring, barne/kvinne-og menneskerettigheter.  Fra utviklingsland har jeg lang erfaring fra sosial sektor politikk og programutvikling og ledelse innen ernæring, helse og utdanning, HIV/AIDS, sosial- og barnevern. Jeg har også lang erfaring fra strategiutvikling og koordinering  innen humanitærbistand og langsiktig bistand. Med lang fartstid i FN systemet har jeg meget god kjennskap tildets ulike organisasjoner.

Jeg har vært progressiv feminist siden begynnelsen av 1970 tallet og er stolt av å ha vært aktiv i kvinnebevegelsen i den tiden da » det virkelig tok av» i Norge.

Både hjemme og ute har jeg engasjert meg i å fremme jenters og kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Siden det fortsatt er svært mye å ta tak i både hjemme og ute på dette området, er det noe av motivasjonen min for å engasjere meg og etablere foretaket Halve Verden og denne bloggen. Mens kvinner i Norge har større påvirkingsmuligheter gjennom politiske valg og andre kanaler for innflytelse,  er det langt vanskeligere å gjennomføre likestilling og kvinnerettigheter blant kvinner i utviklingsland.

Likestilling starter fra fødselen av og jeg er opptatt av vi gir jenter i utviklingsland en god start i livet slik at de kan leve et verdig og meningsfullt liv som voksne kvinner. Jenter får alt for liten oppmerksomhet som jenter i sin egen forstand. De blir fort et haleheng til sine mødre, og får mindre støtte og muligheter helt fra fødselen av enn sine brødre. Dessverre blir mange også ofte misbrukt som barn og tenåringer, og mister verdighet allerede før de når voksenlivet.

Med kunnskap, og holdningsendring, på alle nivåer,  er det likevel det er mulig å bedre situasjonen og de forhold som påvirker og hindrer framgang for kvinner verden over. Ved  å gi kvinner muligheter til å utvikle seg til å bli sterke ledere og pådrivere for forandring, er det større muligheter for at det faktisk skjer positive og langvarige endringer i samfunnet som kommer nye generasjoner jenter og hele samfunnet til gode!

Som humanist og internasjonalist opplever jeg at det er langt mer som binder oss sammen som medmennesker på tvers av landegrenser, kulturer og religioner enn det som skiller oss av politiske økonomiske, og religiøse årsaker.

Det er slike spørsmål jeg vil bruke bloggen min til å rette søkelyset på og skape debatt og dialog omkring.

Nå vet du litt mer om meg, min bakgrunn, mine verdier og holdninger, og hvorfor jeg engasjerer meg i kampen for jente-og kvinnerettigheter.

Reklame