Om Halve Verden

Om Halve Verden, Kvinner, Kunnskap og Ledelse

Halve Verden, Kvinner, Kunnskap, Ledelse, er et firma  jeg opprettet  i September 2013 etter en modnings-og planleggingsprosess på nesten to år.  Halve Verden, som jeg kaller firmaet mitt til daglig, er etablert for å rette søkelyset mot, og spre kunnskap om jenters og kvinners rettigheter og situasjon i Norge, og ellers i verden.

Halve Verden tilbyr lederutviklingsprogrammer for kvinner i Norge og utviklingsland.  Etter mange år i lederstillinger i utviklingsland har jeg spesielt merket meg at det er stor mangel på kvinnelige ledere på alle nivåer i samfunnet. Mens vi invisterer i helse, mat og utdanning, gir vi ikke jenter og kvinner kunnskaper om hva det betyr å lede og være aktive deltakere i samfunnsutviklingen.  Dette har ført til et stort underskudd på kvalifiserte kvinnelige ledere på alle nivåer. Dette er også et større problem enn vi tror i Norge der vi må vedkjenne oss at omtrent alle ledende stillinger i det offentlige og næringslivet er besatt av menn. Det er viktig å gi jenter og kvinner som ønsker å lede muligheter til å utvikle sitt lederskapspotensiale slik at visjonen om et mer likestilt arbeidsliv kan bli en realitet her i Norge, og også i utviklingsland der det er enda færre muligheter for kvinner til ledelsesutvikling og opplæring.

I vårt langstrakte land der avstandene er store og det er vanskelig og dyrt å delta på kurs, blir kvinner ofte, av praktiske årsaker, stående utenfor de tilbudene som deres medsøstre kan benytte seg av i mer sentrale strøk. For å gi alle kvinner like muligheter, tilbyr Halve Verden  å ledelsesutviklingsprogrammenei form av webinarer via internet Det du trenger for å delta er din egen email addresse og adgang til en laptop.  Les mer om de enkelte tilbudene i avsnittet om lederutviklingsprogrammer og andre aktiviteter. Ledelsesutviklingsprogrammene vil også bli annonsert på Halve Verdens Facebook side og på Twitter.

Ta gjerne kontakt ved å bruke kontaktskjemaet dersom du ønsker ytterligere informasjon eller vil ha et tilbud om et spesialutviklet program for din bedrift eller organisasjon.

Halve Verden er også en blogg, først og fremst for kvinner. Den er opprettet for å rette søkelyset mot og spre kunnskap om jenter og kvinners  rettigheter og situasjon i forskjellige land og kontinenter; om de rollene vi har; de verdier vi tilfører samfunnet; og den kampen millioner av kvinner fører for å overleve, oppnå rettferdighet, likeverd og delta i prosesser som angår dem og deres barn. Den vil også dele kunnskap om kvinner og ledelsesmetodikk, tilnærmingsmåter og utfordringer.

Kunnskap er makt og mangel på kunnskapsformidling til jenter og kvinner om lover, regler, prosesser og rettigheter i befolkningen er en maktfaktor som benyttes av menn verden over for å undertrykke kvinner og jenter. Mangel på muligheter til utdanning og kunnskap i mange land øker diskrimineringen og marginaliseringen av kvinner, og hindrer Halve Verdens befolkning fra å realisere vårt fulle potensial og delta fullt ut i samfunnsutviklingen.

Bloggen er også en invitasjon til meningsutveksling og debatt om hvilke virkemidler og tiltak som er  mest effektive for å skape likestilling mellom jenter og gutter, kvinner og men. Bloggen “Kvinnehjørnet” er opprettet for å skape dialog og debatt om viktige kvinnespørsmål verden over, ta imot bidrag og meningsytringer om hvilket som helst av disse temaene. Jeg vil også invitere kjente kvinner til å blogge som gjesteblogger om det som opptar dem der de bor akkurat nå.

Halve Verden er av den oppfatning at jenter og kvinner må tas på langt større alvor. Uten at dette skjer,  går store og viktige ressurser til spille som kunne komme menneskeheten til gode, og gjøre verden til et bedre sted å leve for alle. Om jenter og kvinner ble anerkjent som ressursrike og fullverdige mennesker, på lik linje som gutter og menn, ville det være langt større respekt for jenters og kvinners status, jenters og kvinners rettigheter, ogderes bidrag i samfunnet uansett deres alder, utseende, etnisk eller religiøs tilhørighet. Ved å stenge jenter og kvinner ute fra beslutnings, utviklings-og demokratiske prosesser i lokal, stor-og verdenssamfunnet, undergraver det vårt globale fellesskap,  utviklingsmulighetene, og forbedring av livskvaliteten for alle.

 

Reklame