Hvorfor ledelsesutviklingsprogrammer for kvinner

Har du lyst til å lede eller bli en bedre leder?

Halve Verden tilbyr internet/webinarbaserte slike programmer  på tre nivåer;Introduksjon, eller populært kalt dørstokksprogrammet, mellomlederprogrammet og seniorlederprogrammet.

«Dørstokk» eller Introduksjonsprogrammet er utviklet for deg som har lyst til å lede, men som ennå ikke har våget å ta steget over den berømmelige dørstokken.  Dette programmet passer også for deg som vil ha innsikt i hva det betyr og krever av en leder, og som vil bli kjent med andre i samme situasjon. Du søker egen avklaring om ledelse er det riktige for deg og vil gjerne jobbe deg gjennom prosessen sammen med andre kvinner i samme situasjon.

«Mellom Barken og Veden», eller Mellomleder programmet er for deg som har ledet ei stund og som føler at du vil videre, høyere og gjerne helt til topps! Du føler at du ønsker faglig fordyping, innsikt i ledelsesteori som tar opp spesielle utfordringer og problemstillinger som de fleste kvinnelige ledere møter. Programmet egner seg derfor også for deg som befinner deg i en «umulig» arbeidssituasjon som kan diskutere med andre kvinnelige ledere i en trygg samarbeidsatmosfære. Du skal videreutvikle din egen lederstil og trygghet som leder og finne løsninger sammen med andre kvinner  og se nye muligheter i samarbeid med andre. Programmet vil gi deg motivasjon til å  jobbe videre, sikte høyere og finne veien videre til eller innen din egen arbeidssituasjon.

Programmet blir levert som webinar over internet over fem timer og du kan ta det på egen tid. Er dere flere kvinner på samme sted som vil delta i et slikt program kan det også arrangeres i form av gruppesamlinger så lenge det kan løses praktisk.

«1132, eller Seniorleder programmet er Halve Verdens utviklingsprogram for kvinner i  senior  lederstillinger. Disse programmene er beregnet på kvinner som har lang ledererfaring men som ikke har tatt tid til å bli kjent med sitt indre seg og hvordan du har det som leder.  1132 tilbys i form av to samlinger, en på 6 sammenhengende dager og en på tre dager der det legges stor vekt på egen utvikling og oppgaveløsning i samarbeid med andre kvinner i samme situasjon. 1132 er en utfordrende konfrontasjon med kvinnelederen i deg, og Barbro Dahlbom-Halls tilnærmingsmåte og metodikk vil bli brukt i programmet, selvsagt tilpasset norske forhold og norsk arbeidskultur. Definitivt en spennende og utviklende «reise» i kjent og ukjent «terreng».

Hvorfor spesielle lederutviklingsprogrammer for kvinner? Jeg blir ofte spurt om vi virkelig trenger spesielle kurs eller programmer for kvinne som enten er eller ønsker å bli ledere i et så likestilt samfunn som Norge. Jeg blir like overrasket hver gang siden jeg er overbevist om at vi ville hatt langt flere kvinner i ledende stillinger her i landet om kvinner fikk utvikle seg og finne sin lederstil sammen med andre kvinner og ikke i en ledelseskultur som er definert og dominert av menn.

Ved utdanningsinstitusjoner og universiteter foreleses det i foreldete ledelsesteorier som er skrevet av menn for menn ut fra en konservativ forståelse av at det er menns ledelses forståelse, stil og kultur som er den rette. Det finnes svært få bøker om ledelse som er skrevet av kvinner for kvinner, og det er merkbar mangel på kvinnelige forelesere på universiteter og høyskoler verden over. Selv om det etterhvert er relativt mange kvinner som studerer  business administrasjon er det fortsatt svært få kvinner som bryter barrierene og blir framstående ledere og rollemodeller for unge kvinner.  De fleste kvinner som vil ha en lederkarriære ender opp som mellomledere, i stillinger svært få menn vil ha. Det er slett ikke noe galt i det, men i et likestilt samfunn er det viktig at det også er likestilling i de øverste stillingene i landet.

Mer enn Halve Verdens befolkning er kvinner, men dette reflekteres ikke på noen måte i profilen på verdens ledere. At svært mange land i verden mangler kvinnelige ledere er en kjennsgjerning. Et eksempel på dette er at det i Afrika bare finnes fire kvinner blant 55 statsledere. I Europa og Asia er situasjonenen nesten like ille. Det er derfor viktig og riktig å spørre «hvorfor er det slik, hva er galt, hvor blir det av kvinnene»?  Selv om det satses mer enn noen gang på utdanning for jenter og kvinner i nesten alle verdens land, finnes det likevel svært få kvinner som blir ledere i det offentlige og private i sine land.

Selv i et av verdens «mest» likestilte land, Norge, er det stor mangel på kvinnelige ledere på alle nivåer. Selv om svært mange tror at vi har mange kvinnelige ledere er det langt fra sannheten. Med en underrepresentasjon av kvinner i ledende stillinger er det ikke  mulig å gjennomføre visjonen om et likestilt og balansert arbeidsliv og samfunn basert på likeverd mellom kjønnene.

Mer utdypende informasjon får du om du kontakter meg på email og deltar i programmene som blir tilbudt framover.

Reklame