Seniorlederprogrammet – «Topp 1132»

 «Topp 1132», eller Seniorleder programmet er Halve Verdens utviklingsprogram for kvinner i  senior  lederstillinger. Disse programmene er beregnet på kvinner som har lang ledererfaring men som ikke har tatt tid til å bli kjent med sitt indre jeg og hvordan du har det som leder. Topp 1132 (Toppen på Trysilfjellet er 1132 meter) tilbys i form av to samlinger, en på 6 dager sammenhengende og en på tre dager. Deltakerantallet er begrenset til 12 for at alle skal få maksimalt utbytte av programmet.

Det legges stor vekt på egen utvikling og oppgaveløsning i samarbeid med andre kvinner i samme situasjon. Topp 1132 er en utfordrende konfrontasjon med kvinnelederen i deg, og Barbro Dahlbom-Halls tilnærmingsmåte og metodikk vil bli brukt i programmet, selvsagt tilpasset norske forhold og norsk arbeidskultur. Definitivt en spennende og utviklende «reise» i kjent og ukjent «terreng».

Reklame