Mellomlederprogrammet – «Mellom barken og veden»

Forretningskvinne«Mellom Barken og Veden», eller Mellomlederprogrammet er for deg som har ledet ei stund og som føler at du vil videre, høyere og gjerne helt til topps! Du føler at du ønsker faglig fordyping, innsikt i ledelsesteori som tar opp spesielle utfordringer og problemstillinger som de fleste kvinnelige ledere møter.

Programmet egner seg derfor også for deg som befinner deg i en «umulig» arbeidssituasjon som du kan diskutere med andre kvinnelige ledere uten at dette slår tilbake på deg i din egen arbeidssituasjon. Du skal videreutvikle din egen lederstil og trygghet som leder og finne løsninger og se nye muligheter i samarbeid med andre kvinner over nettet. Programmet vil gi deg inspirasjon og motivasjon til å  jobbe videre, sikte høyere og finne veien videre til eller innen din egen arbeidssituasjon.

«Mellom Barken og Veden» er lagt til rette slik at du kan det på din egen tid etter at du har vært med på innledningswebinaret. Det er viktig at du er med på innlednings-, interim- og avslutningswebinarene der du får anledning til å delta i diskusjoner med andre deltakere.  Er dere flere kvinner på samme sted som vil delta i Mellom Barken og Veden programmet kan det også arrangeres i form av gruppesamlinger over en arbeidsuke dersom dette er mer praktisk.

Bestilling – «Mellom barken og veden»

«Mellom Barken og Veden» er først og fremst for kvinner som befinner seg på mellomledernivå i en bedrift, organisasjon eller det offentlige. Du ønsker å utvikle seg selv, din kunnskap om ledelsesteori, ledelsestil – og teknikker som du kan bruke for å avansere i karrièren, utvide dine muligheter i arbeidsmarkedet eller for å bli en bedre leder.

Programmet består av sju videoforelesninger støttet av tre webinarer (deltakerkonferanser på nett). Webinarene vil bli annonsert separat og arrangert etter video 3,5 og 7.

«Mellom Barken og Veden» består av følgende videoer;

  1. Introduksjon til lederutviklingsprogrammet hva programmet handler om og hvordan det gjennomføres
  2. Jeg, meg, en leder? – Egen avklaring
  3. Lederstiler som passer for kvinner
  4. Ledelse og kommunikasjon
  5. Organisasjonskultur, struktur og kvinnelig ledelse
  6. Autentisk ledelse i praksis
  7. Ledelsesutfordringer

I hver programvideo er det refleksjonsoppgaver og arbeidsbok. I tillegg til programwebinarene vil det bli arrangert to Bonuswebinarer der det diskuteres temaer som deltakerne selv velger å utdype seg i i løpet av programmets gang.

Inkludert i Mellomlederprogrammet er en time med en profesjonell coach som deltakeren gjerne kan fortsette samarbeidet med etter programmet på egen regning. Coachen deltar også på programwebinarene.

Varighet: To til tre måneder

Pris: 4200 kroner

Reklame