Konsulenttjenester

Halve Verden tar konsulentoppdrag innen opplæring, policy- og strategiutvikling, og mentoroppgaver for kvinner som ønsker et mer langsiktig samarbeidsforhold enn det et lederutviklingsprogram vil gi.
Vi tar også oppdrag innen internasjonalt humanitært krisearbeid, samfunnsutvikling og likestillingsproblematikk. Vi har spesiell kompetanse på Afrika og Midt-Østen
Halve Verden hjelper mer enn gjerne til med å utvikle gode programmer der jenters og kvinners rettigheter står i sentrum. Vi tar også på oss å utrede effektive metoder for å bedre koordineringen av gender based violence (GBV) programmer,  og HIV/AIDS tiltak relatert til jenter og kvinner.
Vi hjelper norske bedrifter med å utvikle strategier for hvordan de kan komme seg inn og lykkes innen internasjonale markeder, spesielt i FN-systemet.
Reklame