Konsulenttjenester

Halve Verden tar konsulentoppdrag innen likestillingsproblematikk; opplæring, policy- og strategiutvikling, og mentoroppgaver for kvinner som ønsker et mer langsiktig samarbeidsforhold enn det et lederutviklingsprogram vil gi.
Halve Verden tar også andre konsulentoppdrag som f.eks å utrede situasjonen for  jenter og kvinner i humanitære kriser og innen langsiktig utviklingshjelp. Vi planlegger og gjennomfører evalueringer og gjennomganger av utviklingsprosjekter og programmer for og med kvinner for å sikre at kvinnene har innflytelse på sin egen situasjon og framtid.
Halve Verden hjelper mer enn gjerne til med å utvikle gode programmer der jenters og kvinners rettigheter står i sentrum. Vi tar også på oss å utrede effektive metoder for å bedre koordineringen av gender based violence (GBV) programmer,  og HIV/AIDS tiltak relatert til jenter og kvinner.