Andre virksomhetsområder

Her finner du informasjon om andre tilbud fra firmaet Halve Verden i tillegg til lederutviklingsprogrammene for kvinner

* Konsulentoppdrag
Halve Verden tar konsulentoppdrag innen likestillingsproblematikk; opplæring, policy- og strategiutvikling, og mentoroppgaver for kvinner som ønsker et mer langsiktig samarbeidsforhold enn det et lederutviklingsprogram vil gi.
Halve Verden tar også andre konsulentoppdrag som f.eks å utrede situasjonen for  jenter og kvinner i humanitære kriser og innen langsiktig utviklingshjelp. Vi planlegger og gjennomfører evalueringer og gjennomganger av utviklingsprosjekter og programmer for og med kvinner for å sikre at kvinnene har innflytelse på sin egen situasjon og framtid.
Halve Verden hjelper mer enn gjerne til med å utvikle gode programmer der jenters og kvinners rettigheter står i sentrum. Vi tar også på oss å utrede effektive metoder for å bedre koordineringen av gender based violence (GBV) programmer,  og HIV/AIDS tiltak relatert til jenter og kvinner.
* Seminarer og foredrag
Halve Verden tar gjerne imot forsespørsler om utvikling og gjennomføring av seminarer om kvinner og ledelse tilpasset ditt behov, enten det er innen din kommune, fylke , departement eller bedrift Ta gjerne kontakt ved å bruke kontaktskjema knyttet til bloggen min og si litt om det du trenger, når og hvor
* Kunnskapsformidling om Jente- og Kvinnerettigheter
Halve Verden bryr seg om jenters og kvinners menneskeverd og rettigheter , og hvordan disse blir undergravd rundt i verden. Halve Verden vil formidle kunnskap og informasjon om jenters og kvinners rettigheter,  og rette søkelyset på situasjonen for kvinner i ulike land og deler av verden.Sammen med andre lignende tiltak og blogger vil Halve Verden flagge aksjoner og andre tiltak hvor kvinner mobiliserer og oppfordrer andre til å delta i solidaritet med våre medsøstre verden over.
Målet med denne aktiviteten er å øke kunnskap og forståelse, etablere kontakt  og dialog mellom jenter og kvinner i forskjellige deler av verden som vil føre til økt solidaritet på tvers av landegrenser, politisk retning og religion. Innspill til denne aktiviteten kan komme fra artikler, tidskrifter, rapporter, seminarer og utviklingstemaer som kvinner er opptatt av. Bloggen Kvinnehjørnet er etablert for å formidle kontakt mellom jenter og kvinner og det enkleste er å bruke kontaktskjemaet for å bidra til dialogen på denne bloggen.
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere om lederutviklingsprogrammene, motta kommentarer og spørsmål, høre meninger og motta innspill og bidrag til Bloggen Kvinnehjørnet fra mange av dere.
Reklame