Ledelsesutvikling for kvinner

Har du lyst til å lede eller bli en bedre leder?

Her finner du  informasjon om Halve Verdens ledelsesutviklingsprogrammer
og henvisning til andre aktiviteter vi er involverte i. women-entrepreneurs-branding

Halve Verden tilbyr ledelsesutviklingsprogrammer spesielt utviklet for kvinner og av kvinner på tre nivåer; Begynner, mellomleder-og seniorleder nivåer. Klikk deg inn på en av lenkene for å lese mer:

Hvorfor spesielle lederutviklingsprogrammer for kvinner?
Jeg blir ofte spurt om vi virkelig trenger spesielle kurs eller programmer for kvinne som enten er eller ønsker å bli ledere i et så likestilt samfunn som Norge. Jeg blir like overrasket hver gang siden jeg er overbevist om at vi ville hatt langt flere kvinner i ledende stillinger i Norge om vi fikk utvikle oss og finne vår egen lederstil sammen med andre kvinner og ikke som del av en ledelseskultur som er definert og dominert av menn.

Likestilling og ledelse.
Selv i et av verdens «mest» likestilte land er det stor mangel på kvinnelige ledere på alle nivåer. Selv om svært mange tror at vi har mange kvinnelige ledere er dette langt fra en realitet. Med en underrepresentasjon av kvinner i ledende stillinger er det ikke  mulig å realisere visjonen om et likestilt arbeidsliv og samfunn basert på likeverd og like rettigheter for kvinner og menn. Med likestillingsfanen høyt hevet er det viktig at vi satser på gi jenter og kvinner som ønsker å lede  og gi dem muligheter til å utvikle sine ledelsespotensialer fullt ut.

I vårt langstrakte land er det ofte vanskelig og dyrt å delta på kurs og seminarer. Derfor blir kvinner ofte, av praktiske årsaker, stående utenfor de tilbudene som deres medsøstre kan benytte seg av i mer sentrale strøk. For å gi alle kvinner like muligheter, tilbys Halve Verdens ledelsesutviklingsprogrammer som webinarer over internet.

Det eneste du trenger for å delta er din egen motivasjon, email addresse og adgang til en laptop/computer.

Ledelsesutviklingsprogrammene vil også bli annonsert på Halve Verdens Facebook side og på Twitter.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker mere informasjon eller du vil ha et tilbud om et spesialutviklet program for din bedrift eller organisasjon.Jeg anbefaler at du bruker kontaktskjemaet tilknyttet bloggen til dette formålet.